TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA KONTAKT LENS KULLANIMI

Ülkemizde ve dünyada kırma kusurlarının her yıl artmasıyla birlikte gerek kontakt lens gerekse gözlük kullanımında artış göstermektedir. Dünya nüfusu 7,6 milyar olup 2020-2030 arasında dünya nüfusunun miyopi oranı öngörüsü %33-40 , 2050 de ise %52 sinin miyop olacağı öngörülmektedir.

Dünya üzerinde Avrupa ve Orta Doğu Ülkelerini ilk olarak baktığımızda, toplam nüfus ortalaması 900 milyon dur. Bu bölgede kontakt lens kullanan %7 yani yaklaşık olarak 55 milyon kişi kontakt lens kullanmaktadır. Yine bu bölgede gözlük kullanım oranı ise % 60-65 yani yaklaşık 580 milyon kişidir. Avrupa ve orta doğuda gözlük kullanımı yüksek oranda olup fazla bir artış olmamaktadır ama kontakt lens kullanımı her sene ortalama olarak %3,2 oranında artış göstermektedir.

Dünya’da nüfusuna oranla en çok kontakt lens kullanımı %15 ile yani 19 milyon kişi ile Japonya ilk sırada yer almaktadır. ABD de ise kontakt lens kullanıcısı nüfusuna oranla %13 yani 42 milyon lens kullanıcısı bulunmaktadır. Avrupa ve orta doğuda ise kontakt lens kullanım oranı ise  %7 yani 55 milyondur.

TÜRKİYE VE DÜNYADA LENS KULLANI MI
TÜRKİYE VE DÜNYADA LENS KULLANI MI

Ülkemizde kontakt lens kullanım oranları ise  nüfusa oranla %1,4 yani 1 milyon civarlarındadır. Türkiye’de gözlük ve kontakt lens kullanımı dünya kullanım oranlarının çok altında yer almaktadır. Türkiye’de ve dünya’da kırma kusuru oranı her yıl paralel olarak artış göstermektedir. Buna paralel olarak hastaların göz hekimlerine yada optometristlere erişimi kolaylığı sağlanarak, tedavi yolları konusunda hastalar bilinçlendirilerek göz bozukluklarının gözlük yada kontakt lens ile düzeltilmesi büyük bir önem arz etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir